Privatumo politika

Soyacandles.lt privatumo politika


1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios privatumo sąlygos (toliau - Sąlygos) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau - Mes) tvarko interneto parduotuvėje https://soyacandles.lt/ (toliau - el. parduotuvėje) Pirkėjų (toliau - Jūsų) asmens duomenis.

1.2. Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

1.3. Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Registracijos pateikimo taisyklės

2.1. Jūs registracijos formoje turite pateikti išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis el. parduotuve.

2.2. Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi el. parduotuvėje, teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą el. parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

2.2.1. apdorotume Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus,

2.2.2. išspręstume problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu,

2.2.3. įvykdytume kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.3. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

2.4. Ne asmeninius Jūsų duomenis, t. y. duomenis, susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes pasiliekame sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Mes turime teisę perduoti informaciją trečioms šalims tik 2 punkto 2 dalies tikslams pasiekti.

3.2. Mes niekada neperduosime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytomis aplinkybėmis.

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

4.1. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

4.2. Mes turime turėti išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai įgyvendinti Jūsų prekių ar paslaugų užsakymą.

5. Informacijos ar pretenzijos perdavimas

5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu [email protected] arba paštu adresu UAB Balsius, Valerijono Protasevičiaus g. 2, LT-08462, Vilnius, Lietuva.

5.2. Atsakymą mes pateikiame tokia forma, kuria gavome pranešimą ar pretenziją.

6. Asmens duomenų tvarkymas

6.1. Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

7. Taisyklių keitimas

7.1. Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas, apie tai pranešdami el. parduotuvėje.

7.2. Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, mes tai vertinsime kaip Jūsų sutikimą su sąlygų pakeitimu.

8. Slapukai

8.1.  Elektroninėje parduotuvėje yra naudojami slapukai, kurie užtikrina svetainės sklandų funkcionalumą.

PavadinimasPaskirtisGaliojimo laikas
CookieConsent
Išsaugo naudotojo sutikimo su slapukais būseną.
12 mėn.
twk_uuid_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTawk.to slapukas, naudojamas naudotojo įsiminimui, kad būtų galima susieti ankstesnius pokalbius.6 mėn.
TawkConnectionTime Tawk.to slapukas, naudojamas nustatyti prisijungimo laiką.Sesijos metu (iki naršyklės uždarymo)
__cf_bmCloudflare slapukas skirtas parduotuvės apsaugai, nustato lankytojo kaip roboto tikimybę.30 minučių
languageSlapukas saugo naudotojo pageidaujamą kalbą parduotuvėje.1 mėn.
currencySlapukas saugo naudotojo pageidaujamą valiutą parduotuvės.1 mėn.
twk_idm_keyTawk.to slapukas, naudojamas naudotojo įsiminimui, kad būtų galima susieti ankstesnius pokalbius.Sesijos metu (iki naršyklės uždarymo)
OCSESSIDSlapukas naudojamas kliento sesijai nustatytiSesijos metu (iki naršyklės uždarymo)

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.